Éterické vibračné pole

Poznanie energetických centier alebo tzv. čakier otvára kopu možností pohľad na pôsobenie jemných síl na ľudský organizmus. Opíšem vám kúsok o čakrách. Názory a zrozumiteľné spôsoby či funkcie a vplyv týchto energetických centier. Pre túto praktickú prácu s čakrami sa ponúka celá škála možností používanie tónov či farby alebo kryštálov a podobne. Majú špeciálne účinky na harmonizáciu ľudského organizmu. Používajú sa pri tomto techniky ako sú masáže alebo dychové cvičenie a tiež aj meditačné techniky. Zameriava sa tiež na jednotlivé čakry na našich chodidiel. Toto všetko nám prináša prenos univerzálny životnú energiu.

máme aj tretie oko

Popis pôžitok prírody rôznych druhov JOGY a astrologického priradenia jednotlivých čakier obohacujúcich najviac tieto témy resp. zaujímavosti a inšpiratívne poznatky. Väčšina ľudí považuje svoje hodnoty a tým tiež fyzickú telesnú aj duševnú schopnosť za jedinú realitu. Keď sa tak pozrieme na to hlbšie oko JASNOVIDCA  sa ukazuje pri jeho pozorovane ako človeka. Väčšie možnosti štruktúr jeho pohybov tiež formu farieb aké využíva pri postupe a energie ktoré sú viditeľné vo vnútri fyzického tela. Ak patríte k ľudom ako ja ktorý môžu akceptovať iba hmotné predmety ako realitu tak skúste premýšľať o tom čo ja. Čo sa stane s energiou tzv. životnou silou ktorá nikdy nemizne.

vyrovnávanie čakier od mala

Môžeme to rozložiť takto vibračné pole energie to by bolo za prvé za druhé máme tu čakry centra energie a za tretie rozvodné kanáliky. Ďalej sú v tomto systéme energie aké si analógové v artérie fyzického tela. Slovo NÁDI pochádza zo SANKRISTU a znamená nádoba a žila. Ich úlohou je rozvádzať bránu alebo životnú energiu v celom našom systéme. Tzv. SANSKRTSKE slovo brána môžeme byť preložené ako ABSOLUTNA energia . V Čínskej aj Japonskej tradícii sa takáto univerzálna životná energia nazýva CHI alebo KI. Predstavuje tzv. pochod všetkých foriem energie a prejavuje sa v rôznych oblastiach bytia na frekvencie. Jednou formou prejavu je dych ako jeden spôsob to znamená ako dokážeme bránu prijať. Tzv. úroveň vedomia závisí na stupni frekvencie. Zvieratá majú nižšie funkcie resp. čakry ako ľudia. Čakry nám slúžia na energiu človeka ktoré potrebujeme rozvíjať rôznymi spôsobmi.

By 27. 12. 2023.    Veda