S.r.o. alebo živnosť? Ako sa medzi nimi rozhodnúť

Pri začiatkoch v podnikaní stojíte pred prvým veľkým rozhodnutím. Akú formu si zvoliť, aby vyhovovala všetkým budúcim potrebám, ktoré Vás počas podnikania čakajú? Pozrime sa na jednoduché porovnanie týchto dvoch najčastejšie využívaných foriem podnikania. Živnosť je podnikanie jednotlivca figurujúceho ako fyzická osoba. Naproti tomu s.r.o. teda spoločnosť s ručením obmedzeným je vedená ako právnická osoba. Živnostníkom sa stávate v deň ohlásenia živnosti na príslušnom úrade. Podľa toho o akú živnosť ide si pripravte formulár, poprípade výučný list, potvrdenie kvalifikácie či doloženie praxe.

smlouva

Rovnako musíte doložiť adresu virtuálneho sídla. Po odovzdaní príslušných dokumentov zaplatíte správny poplatok a hotovo. Ste živnostník. Tento proces je pomerne jednoduchý a menej finančne náročný. Naproti tomu založenie s.r.o. obsahuje viac možno náročnejších úkonov. Tieto sú vrátane živnostenského osvedčenia. Zároveň je s.r.o. potrebné zapísať do Obchodného registra. Tento zápis sa vykonáva elektronicky a správny poplatok je v sume 150 eur. Nezabúdajte ale na to, že je potrebné dobre vybrať budúce sídlo Vašej spoločnosti. Táto adresa nemusí byť iba trvalý pobyt, ale aj miesto kancelárskych priestorov alebo priestorov využívaných na podnikanie. V praxi znamená, čím luxusnejšia adresa – tým lepší dojem.

Aké ponesiete riziko?

Ak zvolíte živnosť, ručíte celým svojím menom, rovnako ako aj celým svojím majetkom. Predstavuje to teda určité riziko. Nárok v prípadných problémoch zahŕňa aj majetok v bezpodielovom vlastníctve manželov. Celým svojím majetkom ručí aj spoločnosť s ručením obmedzeným. V tomto prípade spoločníci ručia za záväzky spoločnosti majetkom iba do výšky nesplateného vkladu do základného imania. Ak má vklad splatený, za prípadné záväzky spoločnosti už neručí.

sídlo

Účtovníctvo je tiež rozdielne

Teda forma, v ktorej sa vedie. S.r.o. je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Pripravte sa teda na podstatne vyššie ceny za túto službu, nakoľko je podvojné účtovníctvo komplexnejšie ako napríklad daňová evidencia. Živnostník si z foriem účtovníctva môže vyberať. Nemusí ho dokonca viesť vôbec. Stačí mu daňová evidencia.

Nie sú príjmy ako príjmy

Ak ste majiteľ jedno osobovej s.r.o. neznamená to, že si môžete svoje zarobené peniaze iba tak vybrať z účtu. Treba myslieť na to, že spoločník môže mať vyplatený podiel zo zisku najskôr po skončení účtovného obdobia. Rozhodujúca je účtovná závierka. Kým živnostník môže disponovať svojím ziskom nepretržite a neobmedzene. Je iba na Vás aká forma podnikania je pre vhodnejšia. Postavte svoj úspech na detailoch. Na prepracovanom obchodnom mene, prestížnej adrese, kvalitnému produktu či úžasnému marketingu.

By 20. 6. 2023.    Tovar