Počúvanie duše

Má každý človek na tomto svete svoje poslanie? Zmysel života je veľmi náročné zistiť, pretože každý človek má individuálny osud, svoj životný plán, no sme priam posadnutí tým, aby sme plnili plány, aby sme mali všetko pod kontrolou, a preto na tieto dôležité existenčné otázky nemáme dostatok času, respektíve nevieme si na to vyhradiť čas. Prehodnocujeme svoje životné rozhodnutia, uvažujeme, ako ďalej, naše dni sú vyplnené konzumom, často trávime čas pred TV, povrchnými rozhovormi a týmto sa odďaľujeme myšlienkam o zmysle života, čo nás možno aj desí a znepokojuje.

šťastie

Ak sa však zastavíme, môžeme pociťovať neistotu, prázdnotu, bezcieľnosť. Obávame sa preniknutia do pravej podstaty nás, že sa tam môže nachádzať niečo temné a ťažké. Sme presvedčení o hmotnej podstate nášho tela, ten materiálny svet je však neuspokojivý a hnanie sa za úspechom dlhodobo nie je to najlepšie pre nás. Zmysel života Meditaciaajoga? Každý úspech raz pominie, všetko povrchné a hmotné, preto je dobré, ak sa obrátime na duchovnejšie hodnoty, počúvame hlas nášho srdca a vnútra. Po veľkom trápení a neúspechu zvyčajne príde čas na sebareflexiu a obrátenie sa do seba, čo vlastne od života čakáme a aká je naša misia tu na Zemi.

hľadanie šťastia

Je dobré, ak si uvedomíme, že nie sme len telo, že sme oveľa viac a naša myseľ je hlbšia a život môže byť zmysluplnejší. Vyhnime sa preto krátkodobým pôžitkom, tie nasýtia telo len na chvíľku a skrýva sa za nimi prázdnota. Duša môže mať rôzne druhy tiel, ale stále si zachováva svoju podobu nesmrteľnosti a práve v nej sa skrýva životný zmysel. Preto hľadajte večný život v duchovnom svete a približujte sa k duchovnému šťastiu, ktoré je pre nás prirodzené a sme jeho súčasťou. Hlavným cieľom života by malo byť duchovné vedomie skrze Božskej podstaty,a tú dosiahnete, len ak otvoríte cestu duše k sebapoznaniu. Stránky meditácie a joga sú tu pre vás!

By 14. 2. 2024.    Tovar