Čisté kanalizačné potrubie znamená nepretržitý chod domácnosti

Kanalizačné či odpadové potrubia tvoria sieť, ktorá slúži na odvod všetkých nečistôt a odpadovej vody z domácností, ale aj ostatných prevádzok do šácht, no musia byť permanentne priechodné, aby boli plne funkčné. V prípade, ak sa nevenuje dostatok pozornosti prevencii a čisteniu potrubí, havária na seba nenechá dlho čakať. Je to pre všetkých, ktorých sa dotýka, veľmi nepríjemná situácia, lebo pri nej hrozí odstávka domácností na čas vyčistenia a opravy potrubia.

Nielen nové potrubie môže byť čisté

Na to, aby sme mohli vykonávať čistenie kanalizácie, je nutné mať aj technické vybavenie, zariadenia a pomôcky, ktoré nám umožnia dokonalé vyčistenie celého zaneseného potrubia. Špecializované spoločnosti sa tejto službe občanom venujú na celom území Slovenska, pri havarijnom stave sa tak ne nich môžete kedykoľvek obrátiť. Na vyčistenie majú krtkovanie spoľahlivé metódy, takzvané krtkovanie, ktoré sa môže vykonávať elektromechanicky a vysokotlakovou metódou.

Dlhé roky používané potrubie bez čistenia sa postupne zanáša odpadom, špinou a mastnotou, ktoré vypúšťame z domácností, prichytáva sa na stenách potrubia a postupne ho úplne upchá. Na spriechodnenie je možné využiť elektromechanickú metódu, teda elektromotor v mobilnom zariadení s napojenou oceľovou strunou. Motor ju uvedie do pohybu, tá rotuje a vibruje, a tým strháva so sebou všetky nánosy špiny z potrubia.

Aj takto môže byť osadené potrubie

Čistenie pomocou vody pod vysokým tlakom sa vykonáva čerpadlom a vysokotlakovým zariadením, ktoré môže byť zabudované vo vozidle, napojí sa naňho 100 m dlhá hadica a do potrubia sa tak vháňa voda pod vysokým tlakom. Tá vytláča všetko z potrubia von, dokonalo ho vyčistí, ale nie je vhodné na čistenie každého priestoru, lebo pri ňom hrozí vyplavenie vody a špiny do okolia. Suma za čistenie potrubia, ktorú treba firme zaplatiť, nie je likvidačná, ale problémy, ktoré sú s tým spojené, je možné obísť, ak budete venovať dostatok pozornosti prevencii, aby bolo stále priechodné, a teda aj funkčné.

By 8. 12. 2022.